Головний зміст

vtytibltuyk2nПрийнято  Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законом визначено особливості землекористування, спеціального водокористування, здійснення містобудівної діяльності, охорони атмосферного повітря на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення з метою забезпечення реалізації проектів з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та реінтеграції постраждалої території.
Законом пропонується внести зміни до:
  • Земельного кодексу України щодо повноважень Кабінету Міністрів України у сфері розпорядження землями державної власності у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • Водного кодексу України щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування водних об'єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо особливостей регулювання деяких видів діяльності у межах зони відчуження, зони безумовного (обов'язкового) відселення населення;
  • Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо особливостей регулювання містобудівної діяльності на територіях зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;
  • Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо створення біосферних заповідників, особливостей природоохоронного режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які створюються на територіях зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;
  • Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо порядку надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими на територіях зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення.
Проект Закону зареєстровано за №4437