Головний зміст

1 52553519e97e652553519e9825

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування».

 

 

 

 

 

 

 

Законодавчим актом внесено зміни до статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств», якими забезпечено для суб’єктів літакобудування, які відповідають критерію, визначеному пунктом «в» статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», можливість бути засновниками та учасниками суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів).
Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості» доповнено новою статтею 32, якою надається права суб’єктам літакобудування, які відповідають критерію, визначеному пунктом «в» статті 2 цього Закону бути засновниками та/або учасниками суб’єктів господарювання, у тому числі за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до Закону.

 


Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» доповнено статтю 7 новою частиною другою щодо надання суб’єктам літакобудування, що є об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та відповідають критерію, визначеному пунктом «в» статті 2 Закону «Про розвиток літакобудівної промисловості», права за попереднім погодженням з Концерном бути засновниками та/або учасниками господарських товариств, у тому числі за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до Закону.

 


У Закон внесено такі редакційні зміни:


1) в розділі І законопроекту в пункті 1, в абзаці другому пункту 2, в абзаці другому пункту 3 слова «відповідають критерію, визначеному пунктом «в» змінено словами «підпадають під дію норм»;
2) у Законі України «Про розвиток літакобудівної промисловості»:
у статті 31 слова та цифри «2017 року» замінено словами та цифрами «2025 року».

 

Проект Закону зареєстровано за №4809.