Головний зміст

01 celuyu tvoya fiskalnaya sluzhbaПро це йдеться в Законопроекті № 5257 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Національного банку України та підвищення його відповідальності перед суспільством».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В проекті Закону зазначається, що згідно з принципом незалежності центральних банків, українським законодавством гарантовано невтручання у діяльність Національного банку з боку будь-яких державних органів та посадових осіб.  Проте жоден державний орган чи інституція не мають повноважень для того, щоб проконтролювати ефективність виконання центральним банком своїх завдань.  В цьому зв’язку, надзвичайно важливою є розбудова  в НБУ внутрішньої системи «стримань та противаг».
 
 
Все це обумовлює необхідність вжиття рішучих заходів для повернення діяльності центрального банку у конструктивне правове русло. НБУ має «повернутися обличчям» до суспільства та стати часткою державної системи, що працює заради підвищення добробуту громадян та посилення потужності національної економіки, а не навпаки.
 
 
Тому пропонується внести  зміни  до законодавства за наступними напрямками:
 
 
  • - вдосконалення механізмів здійснення контролю за виконанням НБУ своїх конституційних завдань;
  • - забезпечення дотримання Основних засад грошово-кредитної політики та закону про Національний банк;  
  • - унеможливлення прийняття Правлінням рішень, які за законом приймаються Радою або за участі Ради;
  • - розширення повноважень Ради НБУ  при призначенні на посади заступників Голови НБУ;
  • - запровадження відповідальності Голови НБУ та заступників за результати діяльності НБУ, визначення порядку їх дострокового звільнення з посад; 
  • - віднесення до основних функцій НБУ підтримки курсової стабільності та зміна пріоритетів: визначення сприяння зайнятості населення та економічному зростанню  завданнями більш важливими, ніж підтримання стабільності фінансової та банківської системи;
  • - підвищення «прозорості» діяльності НБУ (обов’язкове опублікування нормативно-правових актів та рішень, підстав визнання банків неплатоспроможними, актуальної інформації про стан банківської системи, результатів аналізу Ради щодо виконання Основних засад); 
  • - відновлення практики проведення незалежної правової експертизи та державної реєстрації нормативно-правових актів НБУ;
  • - скасування норм, які ускладнюють оскарження рішень НБУ.
   
 
Найважливіше - передбачається створити правові умови для забезпечення дотримання Національним банком вимог Конституції щодо діяльності в рамках закону, відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики та належного забезпечення стабільності національної валюти.