Головний зміст

image2Передано на розгляд Комітету з питань економічної політики Законопроект №3132-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатори законопроекту зазначають, що проблематика даного питання полягає в тому, що існуюче регулювання процедур банкрутства все ще не є достатньо ефективним та дозволяє боржникам ухилятися від виконання своїх зобов’язань перед кредиторами, а процедура продажу майна не завжди дозволяє продавати майно боржника за найвищою ціною та не забезпечує надійну захищеність права власності покупця. Це робить вітчизняний ринок не конкурентоздатним у глобальній боротьбі за фінансові ресурси, а права кредиторів не захищеними.
 
 
Законопроект був розроблений з метою підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень.
 
 
Для цього пропонується:
1) ліквідувати зайві бар’єри та спростити доступ до процедур, зокрема, самого боржника;
2)  збільшити можливості для санації та створити ефективні механізми   позасудового врегулювання;
3)  виключити всі положення, що можуть розглядатися як підстава звільнення від боргів, крім випадків, коли кредитори на це погоджуються;
4) об’єднати мирову угоду та санацію у єдину процедуру;
5) покращити умови участі у процедурах банкрутства забезпечених кредиторів, для чого, зокрема:
- надати забезпеченим кредиторам право ініціювати справу про банкрутство;
- забезпечити можливість участі забезпечених кредиторів в голосуванні при ухваленні рішень;
- встановити, що під час процедури санації боржника за клопотанням забезпеченого кредитора суд може прийняти рішення про припинення дії мораторію щодо його вимог, якщо предмет забезпечення не використовуватиметься для процедури санації боржника;
6) підвищити рівень захищеності прав всіх кредиторів, для чого, зокрема:
- передати ключові повноваження від комітету кредиторів до зборів кредиторів;
- відмовитися від кворуму при повторному проведенні перших зборів, якщо перша спроба не вдалася через неприбуття кредиторів із необхідною кількістю голосів;
- запровадити голосування по питанню схвалення плану санації класами кредиторів;
- забезпечити участь кредиторів у виборі арбітражного керуючого;
- встановити обов’язок арбітражного керуючого розкривати кредиторам інформацію щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство через Інтернет;
7) встановити пріоритетність вимог поточних кредиторів перед конкурсними;
8) скоротити строки розгляду справ, зокрема, за рахунок:
- зменшення кількості оскаржень;
- встановлення заборони зупиняти провадження у справі; 
9) вдосконалити положення Закону, що стосуються продажу активів боржника, чим забезпечити основу для продажу майна за найвищою ціною, зокрема:
- запровадити правила щодо контролю за продажем істотних активів; 
- забезпечити продаж всього майна на конкурентній основі (на аукціоні, в тому числі електронному);
- вдосконалити правила оповіщення про продаж майна (через Інтернет);
- забезпечити стабільність укладених на аукціоні договорів;
- вдосконалити положення, що забезпечують збереження працюючого бізнесу.
 
 
За прогнозами народних депутатів, прийняття даного акту дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме зменшенню корупції, а також залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України.