Головний зміст

borshevПроцедура первинного кваліфікаційного оцінювання щодо суддів, які були призначені на посаду до набрання чинності нового Закону «Про судоустрій і статус суддів», не узгоджується з Конституцією.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Права і законні інтереси суддів, призначених уперше і обраних безстроково на посаду судді до вступу в силу Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII, істотно погіршуються нормою п. 20 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону.
 
 
Про це заявив суддя Київського районного суду міста Одеси Ігор Борщов.
 
 
«Конституція України та інші нормативні акти національного законодавства України гарантують незалежність і неупередженість суддів. Ці гарантії, як дзеркальне відображення досвіду європейських держав, ґрунтуються також на актах поважних міжнародних інституцій з питань незалежності суддів, до яких прагне Україна.
Один з таких актів - Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 2010 року - передбачає, що якщо суддю приймають на роботу на випробувальний або фіксований термін, то подальше рішення про призначення або продовження цього терміну має прийматися в суворій відповідності до положень Рекомендацій, щоб забезпечити дотримання принципу незалежності судової системи.
Зокрема, прийняття рішень про відбір суддів і підвищення по службі повинні базуватися на заслугах з урахуванням кваліфікації, умінь і потенціалу, необхідних для вирішення справ і застосування закону. При цьому має зберігатися повагу до людської гідності. Дотримання терміну перебування на посаді і незмінності судді є ключовими елементами принципу незалежності суддів. Звільнення судді з посади може відбуватися тільки за результатами дисциплінарного або кримінального провадження після проведення належної процедури і на основі підтверджених даних. Якщо здійснюється реформування в організації судової системи, то суддя має отримати гарантоване право на переведення на іншу суддівську посаду, а не просто бути звільненим.
Процес судової реформи в Україні на одному з етапів закінчився прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII.
Прикінцеві та перехідні положення зазначеного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачають норми, які, на мій погляд, порушують гарантовані державою принципи незалежності суддів, вводять нові вимоги до можливості заняття посади суддями, які були призначені на посаду судді строком на п'ять років, а також тих, які були обрані суддями безстроково до вступу в силу цього Закону.
Ст. 22 Конституції України гарантовано, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а ст. 58 Конституції декларує, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Разом з тим, права і законні інтереси суддів, призначених уперше і обраних безстроково на посаду судді до вступу в силу Закону, як я вважаю, істотно погіршуються нормою п. 20 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону.
Так, п. 20 Прикінцевих та перехідних положень передбачає процедуру підтвердження відповідності займаній посаді для суддів, призначених на посаду судді вперше, або обраних суддею безстроково до вступу в силу Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 
 
Підтвердження відповідності займаній посаді шляхом оцінки судді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності не передбачено самим Законом. Підтвердження відповідності займаній посаді передбачено тільки Прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону.
 
 
З огляду на ст. 58 Конституції України, п. 20 Прикінцевих та перехідних положень не повинен поширюватися на суддів, які були призначені на посаду судді вперше або обрані безстроково, за правилами, що діяли до набрання чинності Законом №1402-VIII, оскільки закон, якій погіршує становище, не має зворотної сили.
 
 
Крім цього, абзацом 2 п. 20 Прикінцевих та перехідних положень передбачено звільнення суддів, призначених на посаду судді вперше або обраних суддею безстроково до вступу в силу цього Закону в разі виявлення за результатами оцінки невідповідності судді займаній посаді або відмову судді від такої оцінки.
 
 
Ст. 126 Конституції не передбачає таких підстав для звільнення судді, як виявлення за результатами оцінки невідповідності судді займаній посаді або відмови судді від такої оцінки.
 
 
Тому, норма абзацу 2 п. 20 Прикінцевих та перехідних положень приречена бути не застосованою, оскільки прямо суперечить Основному Закону держави.
Оскільки п. 20 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII не має зворотної дії щодо суддів, призначених на посаду судді вперше або обраних суддею безстроково до вступу в силу цього Закону, і не ґрунтується на нормах Конституції України, мною, як учасником ГО «Асоціація слідчих суддів України», висунута ініціатива про виключення на законодавчому рівні зазначеної норми із закону з метою захисту прав і законних інтересів зазначеної категорії суддів », - підкреслив суддя.