Головний зміст

602Вища рада юстиції під час засідання 27 жовтня 2016 року розглянула звернення в.о. Голови Державної судової адміністрації України Булки О.А. із проханням погодити кількість суддів касаційних судів у складі новоутвореного Верховного Суду.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Згідно із частиною шостою статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя. В підпункті 1 пункту 161 розділу XV «Перехідних положень» Конституції України  до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції.
 
 
Частинами першою та другою статті 37 Закону встановлено, що до складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше 200, у складі Верховного Суду діють Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд.  
 
 
Кількість посад у кожному з касаційних судів визначалась з урахуванням вимог пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону щодо палат, які обов’язково створюються у касаційному суді, порядку формування Великої Палати Верховного Суду та з урахуванням інших вимог.
 
 
Враховуючи наведене і керуючись Конституцію України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду юстиції», Вища рада юстиції погодила визначену Державною судовою адміністрацією України кількість суддів касаційних судів у складі новоутвореного Верховного Суду:
 
 
Касаційний адміністративний суд – 30;
Касаційний господарський суд – 30;
Касаційний кримінальний суді – 30;
Касаційний цивільний суд – 30.
 
Таким чином, Вища рада юстиції з урахуванням звернення Державної судової адміністрації України погодила загальну кількість суддів Верховного Суду – 120 суддів. Ця кількість  визначена з урахуванням прогнозованого судового навантаження і обсягу видатків, передбачених у проекті Держбюджету України на 2017 рік.