Головний зміст

725137300 lqРада з питань судової реформи на черговому засіданні схвалила проект Закону «Про Конституційний Суд України», який розробляли протягом 5-ти місяців.Законопроект передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного Суду та впроваджує реалізацію на рівні профільного закону додатковий механізм захисту прав і свобод громадян – інститут конституційної скарги. Суть цього механізму полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ з конституційною скаргою у тому випадку, якщо визнає, що застосований в остаточному судовому рішенні в його справі закон не відповідає Конституції України.

Законопроектом пропонується встановити, що Конституційний Суд буде діяти в складі колегій, сенатів і Великої палати. В рамках колегій будуть вирішуватися питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням/звернення/скаргою. Сенати будуть розглядати питання про конституційність законів України або їх окремих положень за індивідуальною конституційною скаргою.

Велика палата у повному складі суддів КСУ буде розглядати питання щодо конституційності Законів України, актів ВРУ, Президента України, КМУ, Верховної ради АРК. Крім того, вона буде здійснювати офіційне тлумачення Конституції, розглядати питання відповідності Конституції чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов'язковість.

Велика палата КСУ також буде розглядати:

  • конституційність питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
  • додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
  • відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції україни;
  • конституційності законів (їх окремих положень) за конституційними скаргами фізичних і юридичних осіб у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати;
  • вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження, тощо.

Законопроектом передбачено конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду. Кожний з трьох суб'єктів призначення – Президент, Верховна Рада, з'їзд суддів буде формувати конкурсні комісії, члени яких повинні бути юристами з визнаним рівнем компетенції. Кожна Конкурсна комісія за результатами аналізу кандидатів і проведення співбесід надавати рекомендації, на підставі яких відповідні суб'єкти будуть приймати рішення про призначення.

Заступник Голови Адміністрації Президента України, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов відзначив, що цей законопроект є продовженням розпочатої в державі судової реформи. «Проект Закону «Про Конституційний Суд України» – третій у черзі імплементаційних законів, необхідних для впровадження конституційних змін, які набули чинності 30 вересня 2016 року. Результативне прийняття цього законопроекту дозволить підвищити ефективність конституційного судочинства та сприятиме більш ефективному захисту прав і свобод громадян на рівні національного законодавства», - підкреслив Олексій Філатов.

Джерело: http://yaizakon.com.ua