Головний зміст

img 2015 05 041692188334Уряд схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.
 
 
 
 
 
 
 
Це передбачено розпорядженням Кабміну від 30 грудня 2015 р. №1407-р.
 
Згідно зі стратегією однією з найважливіших проблем у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, є запровадження ефективних методів запобігання та протидії корупції в Україні. Метою стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і т.д.
 
Для досягнення зазначеної мети, як стверджують в Уряді, необхідно вжити таких заходів:
 
- декриміналізації та детінізації економічних відносин;
- послідовної та ефективної боротьби з корупцією;
- удосконалення засобів моніторингу фінансових потоків та протидії нелегальному і непродуктивному відпливу капіталів за межі України, псевдоінвестуванню в Україну, псевдоекспорту і псевдоімпорту;
- підвищення ефективності проведення
аналізу методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів;
- виявлення та припинення протиправної діяльності конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності;
- створення загальнодоступного реєстру ідентифікаційних даних юридичних та фізичних осіб, які задіяні у протиправній діяльності;
- створення умов та можливостей для встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
- удосконалення засобів моніторингу проведення операцій з готівкою, зокрема щодо її зняття з рахунків у фінансових установах, переміщення через державний кордон;
- удосконалення засобів проведення моніторингу фінансових потоків, пов’язаних з використанням та розпорядженням державними коштами і майном;
- налагодження співпраці з компетентними органами іноземних держав з метою пошуку, встановлення, відслідковування, зупинення, арешту та конфіскації незаконно одержаних державних активів і доходів;
- підвищення стандартів протидії зловживанням на фондовому ринку з використанням інсайдерської інформації;
- запровадження нових підходів до боротьби з маніпулюванням на фондовому ринку;
- розроблення та прийняття законів щодо удосконалення механізму державного регулювання проведення державних грошових лотерей та азартних ігор;
- подальшої імплементації Рекомендацій FATF, Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних внаслідок провадження злочинної діяльності, та фінансування тероризму, а також інших міжнародних документів;
- посилення інформаційної прозорості фінансової системи;
- поглиблення партнерських відносин з приватним сектором у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- збільшення частки безготівкових розрахунків та звуження сфери використання готівки;
- розроблення та впровадження ефективних механізмів розшуку коштів та майна, одержаних незаконним шляхом, з метою їх подальшого арешту та конфіскації в установленому порядку;
- запровадження процедури спеціальної конфіскації активів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими предикатними злочинами;
- удосконалення порядку виявлення та подальшого заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
- виконання договорів про надання взаємної правової допомоги, що сприяють міждержавному обміну інформацією для розслідування кримінальних проваджень і
притягнення винних до відповідальності;
- недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких не мають офіційного підтвердження;
- застосування чіткого механізму проведення перевірки ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 Джерело: Закон і бізнес