Головний зміст

IMG 6524 2Голова Київського районного суду м. Одеси Сергій Чванкін звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України, Заступника глави Адміністрації Президента України, Голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Голови Верховного суду України, Голови Ради суддів України з листом щодо кадрового забезпечення суддівського корпусу Київського районного суду м. Одеси.
 
 
 
В Київському районному суді м. Одеси 5 (п’ять) суддів вже тривалий час не мають можливості відправляти правосуддя через закінчення п’ятирічного строку, на який їх було призначено, та бездіяльність парламенту щодо їх обрання.
 
Так у судді Салтан Л.В. термін повноважень закінчився ще у травні 2014 року, судді Войтов Г.В., Літвінова І.А., Коваленко О.Б. та Петренко В.С. одержують суддівську винагороду, однак не мають повноважень щодо розгляду справ.
 
Всі вищевказані судді одержали рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для обрання їх безстроково, однак Верховна рада України з незрозумілих причин не обирає їх.
 
Ситуація яка склалась, негативно впливає на ефективність судового захисту гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.
 
Тривале необрання суддів безстроково призводить до нераціонального використання коштів державного бюджету, адже виплата суддівської винагороди суддям, які вимушено не здійснюють правосуддя, відбувається на рівні посадового окладу судді. У такий важкий економічний період, який переживає сьогодні наша держава, подібний підхід Верховної ради України стосовно витрачання коштів державного бюджету є щонайменш незрозумілим.
 
Крім того, безпідставне зволікання із вирішенням проблем безстрокового обрання суддів з боку представників законодавчої влади вже призвело до того, що сьогодні не тільки судді, а й пересічні громадяни відчувають наслідки бездіяльності парламенту, оскільки навантаження на інших суддів Київського районного суду м. Одеси збільшилося в рази та є надмірним.
 
Слід підкреслити, що від такої вкрай негативної ситуації страждає не парламент, а судова система України, її репутація, адже саме суддів громадяни звинувачують в затримці з розглядом справ, а народні депутати лише допомагають виборцям в утвердженні цього переконання, в черговий раз бездоказово наголошуючи на «загальновідомому низькому рівні довіри» до вітчизняної системи правосуддя.
 
Голова Верховного суду України, а також Рада суддів України на виконання рішень ХІІ позачергового від 26.09.2014 року та ХІІІ з’їзду суддів України від 12.11.2015 року неодноразово звертались до Верховної Ради України щодо стану дотримання вимог закону стосовно обрання суддів безстроково, строк повноважень яких закінчився, проте питання про обрання суддів на посади безстроково у встановленому законом порядку до цього часу не вирішено.
 
У складних політичних та економічних умовах, під постійним тиском судді працюють понаднормово, намагаючись гідно здійснювати правосуддя та виконувати обов’язки, покладені на них державою. Разом із цим ситуація, що склалася із суддями, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень, підриває їхній моральний дух, створює пригнічений настрій у колективі.
 
Колектив Київського районного суду м. Одеси переконаний, що такої ситуації, коли судді майже два роки перебувають у невизначеному стані, не може і не повинно бути.