Головний зміст

23456Президент вніс до парламенту законопроект № 3769 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронного наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві».
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропонується створення системи електронного наказного провадження, що дозволить знизити навантаження на судову систему України шляхом встановлення нового порядку розгляду визначених законом категорій справ у короткі терміни з використанням інформаційних технологій і без виклику сторін електронного наказного провадження до суду.
 
Передбачається, що розгляд господарських справ у порядку електронного наказного провадження буде віднесено до підсудності господарського суду Чернігівської області, а розгляд цивільних - до підсудності Броварського районного суду Київської області.
 
Суддя, що розглядає справи в порядку електронного наказного провадження, зможе мати більше одного помічника.
 
Заява про видачу електронного судового наказу подається заявником до господарського суду шляхом заповнення форми в автоматизованій системі електронного наказного провадження з використанням електронного цифрового підпису заявника.
 
Відповідно до законопроекту, розгляд справ у порядку електронного наказного провадження передбачатиме:
 
- реєстрацію стягувача і боржника в автоматизованій системі електронного наказного провадження;
- звернення заявника через автоматизовану систему наказного провадження із заявою до суду про видачу електронного судового наказу;
- розгляд судом отриманої заяви і видачу електронного наказу з встановленням строку для подання боржником заперечень;
- скасування електронного наказу з роз'ясненням стягувачу його права звернутися з цими самими вимогами до суду в загальному порядку (у разі надходження від боржника заперечень);
- внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень відомостей щодо вступу електронного наказом законної сили і напрямок його стягувачу (у разі неотримання від боржника заперечень).
 
Обов'язковими умовами для розгляду справ у порядку електронного наказного провадження пропонується визначити наступні:
 
1) наявність між сторонами укладеного договору в письмовій формі;
2) вимога повинна обмежуватися виключно сумою грошової заборгованості, що випливає з такого договору;
3) встановлення обмеження максимальної суми грошової заборгованості на вимогу: до фізичних осіб - не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати; до юридичних осіб - не більше 1000 розмірів мінімальної заробітної плати;
4) наявність у суду достовірних відомостей про отримання боржником проекту електронного судового наказу та ненадходження від нього заперечень з приводу пред'явлених до нього вимог.
 
Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання електронного судового наказу подати заяву про його скасування.
 
Така заява подається через систему автоматизованого наказного провадження з використанням електронного цифрового підпису.
 
Днем отримання боржником електронного судового наказу є дата надходження до суду повідомлення в автоматизованій системі електронного наказного провадження про отримання боржником електронного судового наказу.