Головний зміст

afce476fd0a82cf09567eb058c3Первинне кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих судів буде проводити кваліфікаційна палата ВККС, а суддів Верховного Суду, вищих спеціалізованих та апеляційних судів - кваліфікаційна і дисциплінарна палати спільно шляхом формування колегій з трьох членів за принципом змішаного представництва.
 
 
 
 
 
Слід зазначити, що кожного суддю найближчим часом чекає певний «конкурс». Складатися він буде з трьох етапів. Важливо, що для переходу на наступний «рівень» судді доведеться успішно пройти попередній. На першому етапі належить скласти іспит. У разі його успішної здачі Вища кваліфікаційна комісія приступить до вивчення суддівського досьє. Якщо досьє не міститиме негативної і компрометуючої інформації, далі його чекає співбесіда.
 
Перший етап – іспит у формі тестування
 
Варто звернути увагу і на той факт, що первинне кваліфікаційне оцінювання суддів дещо відрізняється від звичайного оцінювання, проведеного раніше Вищою кваліфікаційною комісією. Служителям Феміди не слід очікувати тестів на загальне знання законодавства - цього разу тестування проводитиметься у формі письмового викладу суддею запропонованих кваліфікаційної палатою або колегією ВККС усталених правових позицій Верховного Суду та практики Європейського суду з прав людини. Завдання будуть складені державною мовою і будуть містити питання для визначення знання суддею правових позицій ВСУ, починаючи з 1 січня 2012 року, а також практики ЄСПЛ. Перелік таких завдань Комісія буде розміщувати на своєму веб-сайті за 20 днів до проведення тесту. Положенням про порядок складання іспиту та методики оцінки під час кваліфікаційного оцінювання судді встановлено, що тестові завдання будуть сформульовані однозначно, без варіативності їх тлумачення, і повинні містити конкретну правову ситуацію, для вирішення якої судді належить застосувати одну з правових позицій ВСУ або ЄСПЛ.
 
Для проведення тестування судді відповідної категорії член кваліфікаційної палати або колеги ВККС за принципом вибірковості вибере із запропонованого списку 2 тестових завдання, одне з яких дозволить перевірити знання суддею правових позицій Верховного Суду України, а друге - практики Європейського суду з прав людини. Отриманий в такому порядку набір затверджується кваліфікаційної палатою або колегією Комісії та тиражується у формі зошитів у кількості, відповідному числу суддів, які беруть участь у тестуванні. Надалі кожна зошит зашифровується шляхом наклеювання спеціальних штрих-кодів, і на них не вказуються ніякі персональні дані судді, що й забезпечує анонімність тестування.
 
Саме тестування буде проходити протягом 120 хвилин. За цей час судді належить викласти в письмовому вигляді запропоновані положення з практики Верховного Суду України та Європейського суду з прав людини з урахуванням спеціалізації судді. По закінченню вказаного часу судді, що проходять тестування, здають зошити уповноваженому представнику, який перевіряє правильність їх оформлення і дотримання їх цілісності. Всі тестові зошити збираються уповноваженими представниками, після чого ними складається акт закриття пакета з тестовими матеріалами. Зошити та акт запаковують разом. У разі фіксування під час тестування порушень з боку суддів уповноваженими особами складаються відповідні акти, які запаковуються окремо. Всі матеріали передаються кваліфікаційної палаті або колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів для подальшої обробки.
 
Після отримання пакетів з тестовими зошитами уповноважений представник у присутності членів Комісії здійснює такі дії: розкриває пакет із зошитами, складає акт про його розкриття і починає процедуру оцінки результатів тестування. Ця оцінка проводиться із застосуванням комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, яке дозволяє обчислити результат, дотримуючись умов анонімності. Оцінювання проводиться кожним членом кваліфікаційної палати або колегії ВККС окремо з виставленням ними оцінок в екзаменаційній відомості. Кінцевий же результат тестування з'ясовується після обговорення ними результатів, проставлених в екзаменаційній відомості судді.
 
Важливо, що як проведення тестування, так і оголошення його результатів фіксуються за допомогою прямої відеотрансляції в режимі реального часу.
 
Практична частина оцінювання
 
Виконання практичного завдання буде зведено до обговорення на засіданні змодельованої кваліфікаційної палатою або колегією Вищої кваліфкомісії суддів практичної ситуації, в т. ч. щодо процесуальних питань, з обов'язковим урахуванням інстанційності та спеціалізації суддів і судів, в яких вони працюють. Практичні ситуації для виконання практичного завдання також будуть складені державною мовою. Вони міститимуть набір конкретних вихідних даних у вигляді ситуативного справи з питань юрисдикції відповідного суду, на підставі якого члени кваліфікаційної палати або колеги ВККС під час іспиту моделюють практичну ситуацію для її обговорення з суддів. Самі практичні ситуації розробляються Вищою кваліфікаційною комісією суддів і Національною школою суддів на підставі судових рішень, прийнятих судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій, які вступили в силу і не були змінені або скасовані за результатами розгляду судами вищих інстанцій, а також рішень Верховного Суду України.
 
Всього для проведення іспитів для кожної групи буде створено не менше 50 практичних завдань: по 10 з цивільного, кримінального, господарського, адміністративного судочинства та судочинства у справах про адміністративні правопорушення.
 
Для формування конкретного практичного завдання член кваліфікаційної палати або колеги Вищої кваліфкомісії також за принципом вибірковості бере з бази практичну задачу, яку судді належить виконати. Завдання виконуватиметься суддею, виходячи з його спеціалізації, якщо вона затверджена рішенням загальних зборів суддів суду, в якому він працює, належна копія якого повинна бути надана Комісії не пізніше, ніж за 15 днів до початку іспиту.
 
Варто відзначити, що кілька днів тому Вища кваліфікаційна комісія суддів розмістила на своєму офіційному веб-сайті інформацію про ненадання таких копій рішень величезною кількістю судів різних інстанцій та спеціалізацій. Якщо ці документи не будуть вчасно надані, суддям доведеться проходити практичну частину іспиту в загальному порядку.
 
Для виконання практичного завдання після його формування судді надається 30 хвилин для підготовки до обговорення запропонованої ситуації з членами комісії. У цей час служителі Феміди можуть використовувати свої підручні матеріали. По закінченню відведеного часу судді по одному викликаються до зали засідань.
 
Обговорення практичного завдання також фіксується за допомогою прямої відеотрансляції в режимі реального часу. На цьому етапі Комісія встановлює здатність суддів проводити судові засідання, виносити рішення, відправляти правосуддя у суді відповідної інстанції і спеціалізації.
 
Наступний етап – вивчення суддівського досьє
 
Після проведення тестування та виконання практичного завдання кваліфікаційна комісія проводить оцінку суддівського досьє і співбесіду зі служителем Феміди. Якщо суддя успішно пройде всі ці етапи, він підтвердить, що займає в системі судочинства своє місце. Якщо ж ні, його чекає проходження перепідготовки в Національній школі суддів з подальшим повторним оцінюванням, яке, до того ж, буде проводитися вже в загальному порядку. І тільки в разі повторного «провалу» кваліфікаційна палата ВККС приймає мотивоване рішення про непідтвердження судді можливості відправляти правосуддя у певному суді. Тоді Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі двох палат приймає рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання про внесення подання про звільнення судді із займаної посади за порушення присяги.