Головний зміст

p 252Сьогодні, 27 січня 2016 року, на офіційному сайті Конституційного Суду України, оприлюднено 7 окремих думок стосовно Висновку Конституційного суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157, 158 Конституції України.
 
 
 
 
 
 
 
Нагадаємо, що Конституційний Суд України визнав проект змін до Конституції України в частині правосуддя таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Рішення суду 22 січня оголосив голова КСУ Юрій Баулін.
 
Так, суддя КСУ Вдовіченко С.Л. зауважив, що виявлення невідповідності судді займаній посаді як підстава для звільнення (пункт 3 частини шостої статті 126 Конституції України, запропонований Законопроектом), має суб'єктивний характер і не може застосовуватися до всіх суддів без визначених на те підстав. Таким чином, внесення вказаних змін може призвести до звуження змісту незалежності суддів, що вплине на забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист своїх прав і свобод незалежним та неупередженим судом.
 
Судді КСУ Тупицький О.М. та Литвинов О.М. вказали на те, що у Висновку Венеціанської комісії щодо пропозицій стосовно внесення змін до проекту закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів від 10 грудня 2013 року № 747/2013 зазначено, що питання звільнення суддів мають вирішуватися лише в окремих випадках шляхом ефективного дисциплінарного провадження (пункт 48). Наведене дає підстави стверджувати, що звільнення судді з посади не може відбуватися лише за наслідками кваліфікаційного оцінювання, а Законопроект має відповідати вказаним міжнародним стандартам.
 
Суддя КСУ Сліденко С.І. зазначив, що Законопроект містить в собі положення, які прямо суперечать статтям 22, 55, 59,124, 127, 129, 157.
 
Суддя КСУ Мельник М.І. вважає, що Конституційний Суд України формально дав оцінку Законопроекту, належним чином не обґрунтував Висновок, не взяв до уваги, що частина положень Законопроекту суперечить вимогам статті 157 Основного Закону У країни, оскільки передбачає обмеження прав і свобод людини і громадянина, не зробив застережень стосовно тих положень Законопроекту, практична реалізація яких через наявну недосконалість, юридичну контроверсійність та невизначеність може призвести до негативних наслідків. Обмежившись лише механічною перевіркою факту наявності чи відсутності указу Президента України про введення воєнного або надзвичайного стану, Конституційний Суд України також не забезпечив переконливого доведення відсутності правових підстав, які унеможливлюють внесення змін до Конституції У країни, а отже, й повної юридичної ясності щодо можливості внесення змін до Конституції України за вказаних умов.
 
Суддя КСУ Касмінін О.В. звернув увагу на те, що на сьогодні немає критеріїв для здійснення оцінювання судді, а тому закріплення у Конституції України можливості звільнення судді з посади у результаті його оцінювання є неправомірним та може мати наслідком порушення незалежності суддів.