Головний зміст

11745878 1609183982683463 1946272056415003123 nНаказом від 25 грудня 2015 № 1631 Міністерством внутрішніх справ України затверджений Типовий порядок проведення конкурсу на службу в поліції і/або заняття вакантної посади.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс на службу в поліції і / або на заняття вакантної посади проводиться в апараті Національної поліції і в її територіальних органах з метою відбору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції і посадові обов'язки за відповідною вакантної посади.
 
Конкурс проводиться серед осіб:
 
1) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції;
2) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади середнього та вищого складу поліції;
3) призначаються на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції в порядку просування по службі за рішенням керівника уповноваженого призначати на такі посади через конкурс.
 
Інформація про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції відповідного територіального органу поліції.
 
Прийом документів здійснюється у строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. Термін прийому документів не може становити менше десяти і більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 
Конкурс проходить у декілька етапів:
 
1) тестування:
 
- на знання законодавчої бази (професійний тест);
- на загальні здібності та навички (тест загальних навичок);
- Особистісних характеристик (психологічний тест);
 
2) перевірка рівня фізичної підготовки;
 
3) співбесіда.
 
Також наказом №1631 МВС затверджено Порядок діяльності поліцейських комісій.
 
Поліцейські комісії - постійно діючі колегіальні органи, які утворюються для забезпечення прозорого конкурсу та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посади, визначення перспективи службового використання в органах поліції.