Головний зміст

videoreportaz 7Вимоги до приватних виконавців передбачені новим Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Так, приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання  відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності
Приватним виконавцем не може бути особа: 

 

1) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною; 
2) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість; 
3) яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, - протягом трьох років з дня вчинення;
4) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, - протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
5) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня звільнення.
Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.