Головний зміст

debtКабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив План заходів на 2016 – 2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект акта підготовлено Мінсоцполітики на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р „Про схвалення Стратегії подолання бідності”. До того ж розв’язання проблеми подолання бідності є одним із першочергових завдань світової спільноти, що регламентується Європейською соціальною хартією, а також Цілями сталого розвитку, що схвалені на Саміті ООН на період з 2015 до 2030 року.
 
До опрацювання проекту Плану заходів були залучені центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу та громадські організації.
 
Передбачається, що реалізація заходів з виконання завдань, визначених Стратегією подолання бідності, сприятиме зниженню рівня бідності в країні.
 
Зокрема, заплановано до кінця 2017 року здійснити комплекс заходів, спрямованих, насамперед, на підвищення розмірів грошових доходів населення від трудової діяльності, залучення громадян до ринку праці, забезпечення надання адресної допомоги та підвищення ефективності програм соціальної підтримки.
 
Особлива увага буде приділятися підвищенню рівня доступності населення до соціальних, освітніх та медичних послуг незалежно від місця проживання. Для цього, як зазначають у Мінсоцполітики, вже створені відповідні механізми, пов’язані з децентралізацією державної влади та реформою місцевого самоврядування, і будуть започатковані нові.
 
Стратегія подолання бідності в Україні реалізовуватиметься комплексно, наголошують у Міністерстві. Одне із важливих завдань, яке при цьому ставиться, - мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення; мінімізація ризиків бідності найбільш вразливих категорій населення; запобігання бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.