Головний зміст

dokument na ipotekuВиконавче провадження є завершальною стадією вирішення спору. Проте, на цій стадії дуже багато складнощів щодо безпосереднього виконання рішення суду.  При цьому, якщо сторона  чи інший учасник виконавчих дій вважає, що його права порушені – він може звернутись за захистом своїх прав чи свобод.
 
 
 
 
 
 
 
Так, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими  учасниками виконавчого 
провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до відповідного  адміністративного суду в порядку, передбаченому законом (ч. 4 ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження»).
Частиною першою статті 181 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.
Інший порядок судового оскарження, у тому числі коло учасників цього оскарження, визначено розділом VII «Судовий контроль за виконанням судових рішень» ЦПК України.
За приписами статті 383 ЦПК України, сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду зі скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.
Відповідно до ч. 2 ст. 384 ЦПК України, скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби подається до суду, який видав виконавчий документ.
Справи за скаргами на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи посадової особи державної виконавчої служби розглядаються судом за загальними правилами ЦПК України з особливостями, встановленими статтею 386 цього Кодексу, за участю державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дії або бездіяльність якої оскаржуються.
Отже, якщо законом установлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то це виключає юрисдикцію адміністративних судів у такій категорії справ.Така правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 24 лютого 2016 року у справі за № 6-3077цс15 та від 11 листопада 2015 року у справі за № 6-2187цс15.
З огляду на викладене, Верховний Суд України фактично виключив адміністративну юрисдикцію при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, залишивши при цьому за адміністративним судами лише оскарження дій державних виконавців іншими учасниками виконавчого провадження.