Головний зміст

yukifyuifСьогодні набрала чинності  постанова Правління Національного банку України № 374 від 19 серпня  2016 року, якою внесені зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346.
 
 
 
 
 
 
 Постановою, зокрема, удосконалено порядок застосування окремих заходів впливу.
 
 
 Так, змінено механізм розрахунку окремих штрафів:
 
 
за неподання/несвоєчасне подання, подання недостовірної статистичної звітності;
за порушення банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів;
за подання недостовірної або неподання/несвоєчасне подання інформації про структуру власності.
 Також Постановою розширено перелік критеріїв віднесення банку до категорії проблемних з підстав:
недотримання банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів протягом більше ніж три періоди утримання обов’язкових резервів поспіль (крім обсягу, який має щоденно зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку в Національному банку);
установлення факту укладання банком угод (договорів) з пов’язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, що призвело до невиконання банком хоча б одного з економічних нормативів або отримання збитку/збиткової діяльності.
 
 
 
Окрім того, з метою підвищення ефективності особливого режиму контролю за діяльністю банку, удосконалено окремі норми, що регулюють діяльність в банку куратора, призначеного НБУ.