Головний зміст

01 celuyu tvoya fiskalnaya sluzhbaНародний депутат України Мураєв Є.В. пропонує уточнити правила нарахування субсидій споживачам, зареєструвавши законопроект про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є забезпечення права на житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива для верств населення, які знаходяться за межею бідності та, фактично, на грані виживання.
 
 
 
        Як зазначено в пояснюваній записці, на сьогоднішній день Закон не закріплює таких гарантій, що на практиці призводить до встановлення на рівні урядових нормативно – правових актів правил розрахунку розміру субсидії, виходячи з нормативних розрахунків, а фактично з «віртуальних» доходів безробітних громадян або працюючих громадян з низьким рівнем доходу. Так, наприклад, відповідно до абзацу третього пункту 12 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 (в редакції постанови КМУ від 22.09.1997 р. №1050) із наступними змінами, встановлено, що для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. В окремих випадках за рішенням районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. 
 
 
 
Це означає, що фактично, зокрема, жителів населених пунктів, розташованих в промислових регіонах, у яких підприємства ліквідувалися або знаходяться в збанкрутілому стані, жителів сільської місцевості, які через об’єктивні обставини, що існують в економіці країни, не можуть знайти роботу, або знаходять низькооплачувану роботу, позбавлено права на субсидію в справедливому, соціально та економічно обґрунтованому розмірі.
 
 
 
Відповідно до частини першої статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
 
 
 
Зміни, які пропонується внести до Закону України «Про житлово – комунальні послуги» мають сприяти формуванню в Україні справедливого та ефективного механізму соціально – економічного захисту верств населення, які знаходяться за межею бідності та, фактично, на грані виживання.