Головний зміст

guiklgukКонституцією України закріплено, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
У ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
 
 
 
 
 
Метою цієї статті -  це захист особи від протиправних дій державних органів. Така мета досягається забезпеченням недоторканності аспектів життя особи: приватного життя, сімейного життя, житла і кореспонденції.
Європейський суд у більшості випадків не ставить під сумнів законність втручання державних органів у права громадян, проте вимагає обґрунтованість цього втручання та неупередженість цих органів.
 
 
 
Так, у справі Вінтман проти України, ЄСПЧ зробив висновок, що ст.. 8 Конвенції було порушено, оскільки перегляд кореспонденції у місці позбавлення волі мав «автоматичний» характер, органи влади не зазначили підстави перегляду кореспонденції засуджених. Більш того, законодавець не проводив жодних розмежувань між різними категоріями осіб, з якими можуть листуватися засуджені та не визначено чи мають право засуджені бути повідомленими про будь-які зміни їх вихідної кореспонденції, що є також порушенням вказаної статті.
 
 
 
ЄСПЧ у своїх рішеннях до теперішнього часу не дало чіткого та вичерпного поняття приватного життя, оскільки це поняття охоплює широку сферу діяльності особи, яка включає у собі як розвиток особи із іншими, так і розвиток його внутрішнього світу. 
 
 
 
Що стосується до сімейного життя, то ЄСПЧ зазначає, що поняття цього життя є такою ні de jure, а de facto. Проте, наявності сімейних відносин по собі недостатньо для застосування ст. 8 Конвенції. Розірвання сімейних відносин допустимо лише за винятковими обставинами, які держава повинна обґрунтувати. (Справа Савіни проти України) 
Питання про сімейне життя виникає тільки в разі досить близького фактичного зв’язку. Якщо відносини не ґрунтується на близькому зв’язку, то і втручання в них неможливо.
 
 
 
Що ж стосується права на повагу до житла, то тут слід зазначити, що прецедентне право надає досить обмежені гарантії. Справа в тому, що в разі порушення даного права держава посилається на необхідність цього, обгрунтовуючи свої домагання необхідною обставиною для національної та громадської безпеки, та іншими підставами, які вказані у п. 2 ст. 8 Конвенції.
 
 
 
У справі Кривицька та Кривицький проти України Європейським судом встановлено порушення державою права на повагу до житла. Крім того, втручання у право особи на повагу до свого житла повинно бути не лише законним, а й необхідним, бути спів розмірним із переслідуваною законною метою.
 
 
 
З огляду на викладене, однією з найголовніших задач держави є забезпечення свободи самовираження особистості, її автономії мислення, дії, спілкуванні з іншими членами суспільства, без їх обмеження.