Головний зміст

 
602Національна школа суддів України забезпечує проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя з урахуванням спеціалізації та інстанційності суду.
 
 
 
 
 
 
 
 Це передбачено  пунктом 4 частини 1 статті 91 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (у редакції Закону України від  12 лютого 2015 року № 192–VIIІ “Про забезпечення права на справедливий суд”) Порядок організації та проведення курсів підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України (далі – НШСУ) здійснюється згідно Положення про проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів,  які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя.
 
 
 
Всього з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Національної школи суддів України надійшло 20  рішень про відсторонення суддів від здійснення правосуддя.
 
 
 
Судді, які проходять перепідготовку, відповідно до Індивідуальних навчальних програм (далі – ІНП), які формуються для кожного судді окремо та включають теоретично–практичні навчання, проходження фахово–освітньої практики в суді, написання реферату, самостійну роботу під керівництвом куратора. Курси проводяться з метою підвищення рівня кваліфікації суддів,  поглиблення знань у певній галузі права з урахуванням висновків дисциплінарного органу, а також набуття практичних умінь і навичок, необхідних для суддівської діяльності.
За результатами проходження курсу навчання, станом на 22 серпня 2016 року, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України скеровано 12 висновків з відповідними матеріалами щодо проходження суддями перепідготовки у Національній школі суддів України.
 
 
 
За результатами проходження курсів навчань стосовно 8 суддів Національна школа суддів України надасть відповідні звіти щодо кожного судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до 22 вересня 2016 року.