Головний зміст

125419gzgzОдним з очікуваних наслідків судової реформи стане, зокрема, дефіцит висококваліфікованих кадрів, здатних розглядати справи в місцевих судах.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адже, за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів, уже сьогодні в однієї тисячі суддів закінчився 5-річний термін повноважень. Після 30 вересня, коли набере чинності нова редакція закону «Про судоустрій і статус суддів», проблема може загостритися. «Як не допустити кадрового колапсу та швидко підготувати нових володарів мантій?» — з такими питаннями «ЗіБ» звернувся до проректора по забезпеченню організаційної діяльності Національної школи суддів Володимира МАЗУРКА.
 
 
 
— Володимире Антоновичу, як і наскільки швидко НШС готова буде відповісти на такий реформений виклик — нестачу суддівських кадрів?
 
 
 
— Дійсно,  за різними підрахунками, внаслідок  судової реформи може залишитися менш як 5 тис. діючих суддів, тобто близько половини штатної чисельності. Проблему дефіциту кадрів у апеляційній та касаційній інстанціях планується розв’язувати, зокрема, за рахунок залучення до відправлення правосуддя адвокатів і науковців.
Що ж стосується кадрового забезпечення судів першої інстанції, то тут судова система і НШС мають ширший інструментарій. По-перше, це спеціальна підготовка кандидатів на посади суддів, форма організації, програма й методологія якої були модернізовані. Сьогодні школа перебуває в стані інструментальної готовності організувати та здійснити таку підготовку. Щоправда, очевидно, за час цього тривалого процесу — від відбіркового кваліфікаційного іспиту до моменту призначення на посаду майбутніх суддів — судова система може опинитися на межі колапсу.
З метою розв’язання цієї проблеми, а також задля того, щоб відкрити шлях до посади судді тим, хто має досвід і розуміння роботи в суді, законодавець передбачив можливість добору кандидатів, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше 3 роки. Нині НШС активно працює над тим, щоб відповідна норма закону могла бути реалізована.—
 
 
 
 
Які саме кроки потрібно буде зробити для поповнення суддівського корпусу за рахунок згаданих помічників володарів мантій?
 
 
— Законодавством установлено, що особливості добору таких претендентів визначатиме Вища кваліфікаційна комісія суддів. НШС уже підготувала відповідні рекомендації, проекти нормативних документів, програми спеціальної підготовкита навчального плану. Тож спершу ВККС має розглянути всі реальні аспекти та можливості й ухвалити рішення, які нормативно врегулюють особливості добору. Після цього буде оголошено конкурс, вивчено відповідність кандидатів, у тому числі їхні особистісно-психологічні якості. Тих, хто відповідатиме вимогам до кандидата на посаду судді, чекатиме кваліфікаційний іспит. Ті з кандидатів, хто продемонструє належний рівень знань, будуть направлені для проходження спеціальної підготовки. Після її завершення — кваліфікаційне оцінювання, рейтингування та зараховування до резерву на заміщення вакантних посад суддів.
Реалізація сценарію підготовки помічників суддів дозволить у значно коротші строки порівняно зі спеціальною підготовкою інших категорій правників поповнити суддівський корпус. Звичайно, такий відбір і підготовка — серйозний виклик для НШС. Адже необхідно буде підготувати спеціальні тестові матеріали для кваліфікаційних іспитів, забезпечити високоефективний навчальний процес у досить стислі строки.
 
 
 
 
— Які особливості матиме така підготовка? Як буде реалізовано процес спецпідготовки та кого планується залучити до викладання? Чи готова НШС до проведення такої спецпідготовки вже найближчим часом?
 
 
 
 
— Головне завдання підготовки — допомогти кандидатам розвинути відповідні якості та набути професійних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання повноважень судді:• приймати законні, обгрунтовані тасправедливі рішення;• з повагою ставитися до особи, забезпечувати реалізацію її прав і свобод;• дотримуватися норм суддівської етики та судової деонтології;• усвідомлювати високу значущість суду тощо.А її особливість у самому суб’єкті слухача — людини з професійним досвідом і вже достатнім багажем знань. Наше завдання — допомогти підготовленому фахівцю — досвідченому помічнику судді зробити крок на щабель вище й дати необхідний для якісної роботи на посаді судді інструментарій.Спецпідготовка буде організована за єдиною уніфікованою програмою, а з огляду на очікувану кількість слухачів її проведення планується одночасно в чотирьох локаціях: Києві, Харкові, Львові, Одесі. Для забезпечення організації спеціальної підготовки НШС буде співпрацювати з Верховним Судом, Державною судовою адміністрацією, апеляційними та місцевими судами, юридичними вищими навчальними закладами.Для реалізації цього завдання планується широке залучення до викладацької діяльності суддів-викладачів (суддів-тренерів). НШС давно працює над забезпеченням єдності системи їх добору та підготовки, тому рівень процесу спеціальної підготовки має бути високим. Викладачі за іншими напрямами: соціологи, психологи, економісти, експерти з іншою спеціалізацією — добираються з-поміж провідних фахівців і вже мають успішний досвід роботи із суддівською аудиторією.Відповідні навчальні методичні матеріали, організаційні рішення ми теж напрацювали.
Тож у сенсі готовності до такої спецпідготовки суддівська школа на високому старті.
«Ми пропонуємо, щоб підготовка тривала максимум 3 місяці»
 
 
 
— Скільки часу триватиме спецпідготовка?
 
 
 
— Її тривалість визначатиметься кількістю облікових одиниць часу, відведених для реалізації відповідної програми. Тривалість дня теоретично-практичної підготовки становитиме до 12 академічних год. (включаючи самостійну роботу слухачів). Тривалість тижня підготовки — 6 днів. Таким чином, виходячи з навчального плану, ми пропонуємо, щоб підготовка тривала 70 днів, а з урахуванням вихідних — максимум 3 місяці. Цього часу буде достатньо, аби досвідченого кандидата зробити спроможним ефективно реалізовувати повноваження судді.
 
 
— Скількох кандидатів планується підготувати?
 
 
 
— Виходячи із загальної кількості помічників суддів, тих, хто відповідає професійному і віковому цензу, вимогам доброчесності, а також беручи до уваги фактори особистих амбіцій гіпотетичних кандидатів та прогноз щодо їх здатності подолати кваліфікаційний іспит, можна прогнозувати відбір та підготовку близько 400 кандидатів.
 
 
 
 
 
— Чого навчатимуть майбутніх суддів? Адже кандидати — помічники суддів мають уже певний рівень знань і уявлень про те, як працює храм Феміди, фактично вже можуть розглядати справи.
 
 
 
— Уміння відправляти правосуддя — це значно більше, ніж вивчення, розгляд справи й
підготовка судового рішення. Важливо опанувати навички суддівської професії, аби не дискредитувати статус судді як носія судової влади.
Програма спеціальної підготовки передбачає комплекс як теоретичних, так і практичних заходів, кінцевою метою яких буде формування готовності до належного виконання повноважень судді. Під час спеціальної підготовки кандидат повинен набути таких умінь:
• забезпечувати дотримання прав учасників процесу й виконання ними обов’язків;
• здійснювати судочинство своєчасно, справедливо та безсторонньо;
• аналізувати й розв’язувати складні правові проблеми;
• керувати судовим процесом, сприяти досягненню згоди та примиренню сторін, досліджувати й оцінювати докази;
• формулювати, мотивувати та пояснювати рішення.
Крім цього, кандидата на посаду судді належить навчити працювати в команді, в колегіальному складі суду, зокрема з присяжними, керівником апарату суду, секретарем судового засідання, судовим розпорядником та іншими працівниками апарату суду.
Завданням, яке ставить перед нами суспільство, є необхідність дати кандидатам усвідомлення місії судді у формуванні довіри до судової влади та значимості кожного рішення.
Головне, чого завжди прагне навчити НШС та що особливо необхідно кожному судді, —
усвідомлювати потребу підтримувати бажання постійно навчатися та самовдосконалюватися.
«НШС працюватиме з кандидатами, сумніви щодо доброчесності яких мають бути мінімальними»
 
 
Сьогодні одним із найголовніших запитів суспільства до особи майбутнього судді є не тільки його кваліфікованість, а й доброчесність. Чи звертатимуть у НШС увагу на моральні якості кандидатів, чи навчатимуть у школі бути доброчесним?
 
 
 
— Очікується, що вже на етапі відбору кандидатів ВККС буде проводити оцінювання морально-психологічних якостей кандидата. Крім того, ще до спеціальної підготовки передбачене проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду судді, вивчення відповідності його декларації, родинних зв’язків. Таким чином, НШС працюватиме з кандидатами, сумніви щодо доброчесності яких мають бути мінімальними.
Проте планується навчити слухачів дотримуватися незалежності та безсторонності як необхідних елементів справедливого суду, застосовувати принципи професійної етики та додержуватися присяги судді. Базовими для кандидатів будуть уміння виявляти повагу до учасників процесу та володіти навичками міжособистісного спілкування.
Крім того, передбачається навчити майбутніх суддів виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, уміти додержуватися вимог щодо несумісності.
Тож після завершення підготовки сподіваємось отримати кандидатів на посади суддів, які матимуть моральну спрямованість, стійку суспільну позицію особистості, сформованої на доброчесній світоглядній основі.
 
 
 
 
— Як планується контролювати успішність кандидатів у оволодінні знаннями й навичками та чого їм, суспільству можна очікувати за результатами навчання?
 
 
 
— Контролювати успішність кандидатів планується впродовж усього процесу спеціальної підготовки за допомогою анкет оцінювання після проведення тренінгів, тестування, виконання практичних завдань та їх оцінювання, обговорення результатів контрольних заходів.
Анкети оцінювання кандидатів на посади суддів будуть заповнювати викладачі (тренери) за результатами проведення кожного тренінгу. Тестування полягає у проходженні тесту, який складається із запитань відповідно до змісту модулів певного блоку програми спеціальної підготовки. Практичне завдання виконуватиметься у формі вирішення запропонованих модельних судових справ.
Метою цих контрольних заходів буде оцінка якості та рівня знань і професійних навичок, отриманих слухачем, ступеня його готовності здійснювати правосуддя, морально-психологічних якостей, необхідних для роботи на посаді судді.
Кандидат на посаду судді вважатиметься таким, що пройшов спеціальну підготовку, за умови набрання ним не менш як 75% максимальної кількості балів за результатами поточного контролю. Успішні кандидати отримають загальний висновок та свідоцтво.