Головний зміст

 
 
1427592399 my vmeste 1 627 e1438095289167У ВРУ зареєстровано  проекту Закону України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини)”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відповідно до п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - органи опіки та піклування), які відповідно до законодавства провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. 
 
 
 
 
 
Незважаючи на зазначене, а також передбачений ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу України обов’язок участі органу опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо, в тому числі, місця проживання дитини, зазначені органи часто ухиляються від його виконання, а як наслідок і від обов’язку надавати письмові висновки щодо розв’язання спору, що передбачено ч. 5 цієї ж статті, посилаючись на відсутність прямої вказівки щодо участі у справах щодо виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, а також вдаючись до неправильного тлумачення (перекручування) зазначеної норми. 
 
 
Саме тому зазначеним законопроектом пропонується викласти  ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу в наступній редакції: “При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, в тому числі виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування.”.