Головний зміст

17c0f960c914db9096c96de9337e8b23Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень)»
 
 
 
 
 
 
 
Законопроект про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень) №2080а було розглянуто на засіданні Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України від 17 червня 2015 року.
 
Проект закону розроблено, згідно з пояснювальною запискою, з метою вдосконалення Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) в частині встановлення строків на виготовлення повних текстів судових рішень.
 
Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до частини третьої статті 160 КАС України, якою визначено порядок ухвалення судових рішень, їх форма та строк виготовлення.
 
Розглядаючи законопроект, Комітет виходить з такого.
 
Положеннями Основного Закону України передбачено, що питання судочинства визначаються виключно законами України (пункт 14 частини першої статті 92).
 
Прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України).
 
Відповідно до статті 160 КАС України у виняткових випадках залежно від складності справи складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи.
 
Крім того, частиною другою статті 167 КАС України передбачено, що у разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений частиною 3 статті 160 КАС України.
 
Оскільки в положеннях частини третьої статті 160 КАС України безпосередньо не вказано робочими чи календарними днями має обчислюватись максимальний строк складення повного тексту постанови, члени Комітету вважають за доцільне підтримати запропоновані автором законопроекту зміни та уточнити, що складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п'ять робочих днів з дня закінчення розгляду справи. Таким чином, суд матиме достатньо часу на виготовлення повного тексту постанови у разі складності справи і не втрачатиме дні, які припадатимуть на святкові чи вихідні дні тижня.
 
Разом з тим, Комітет звертає увагу на доцільність внесення аналогічних змін до частини третьої статті 209 Цивільного процесуального кодексу України та частини четвертої статті 85 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення єдності системи судів загальної юрисдикції, відповідно до положень частини 4 статті 17 Закону «Про судоустрій і статус суддів», а саме, шляхом встановлення єдиних засад організації та діяльності судів, обов’язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом.
 
Комітет звертає увагу на те, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує прийняття даного законопроекту за основу у першому читанні та зазначає, що внесення запропонованих проектом змін сприятиме усуненню обставин, які зумовлюють вимушене порушення суддями та працівниками апаратів адміністративних судів вимог частини третьої статті 160 КАС України, а також забезпечить умови для належного виконання ними своїх професійних обов’язків.
 
Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.
 
Міністерством юстиції України зазначено, що запропоновані законопроектом зміни не узгоджуються із положеннями КАС України у зв’язку з чим не можуть бути підтримані.