Головний зміст

nacbankПравління Національного банку України 29 грудня 2015 року прийняло постанови № 962, № 983 та № 990, якими встановлено нові вимоги до небанківських фінансових установ (далі ‒ НФУ), що проводять валютно-обмінні операції.
 
 
 
 
 
 
"Національний банк встановлює більш жорсткі вимоги до небанківських обмінників. Це питання неодноразово обговорювалось з учасниками ринка, ми пояснювали свою позицію та бачили розуміння з боку бізнесу. Ми не можемо боротись з нелегальними пунктами обміну, тільки повідомляти про них МВС. Проте ми можемо підвищити прозорість роботи легальних обмінників та посилити контроль за їх діяльністю. Мета цього процесу – отримати прозорий ринок обміну валют, який не призводитиме до викривлень на готівковому валютному ринку", - заявив перший заступник Голови Національного банку Олександр Писарук.
 
Так, за аналогією з банками, на небанківські фінансові установи покладено обов’язок надавати інформацію про структуру власності та власників із істотною участю в таких установах.
 
Підвищуються вимоги до мінімального розміру власного капіталу НФУ для діяльності з обміну валют. Капітал має становити не менше, ніж 20 млн грн, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн грн.
 
Крім того, установлені такі нові вимоги:
 
- наявність документа, яким встановлено розмір авансу в готівковій іноземній валюті та гривнях та максимальна сума залишків в касі фінансової установи та пункті обміну валюти в готівковій іноземній валюті;
- наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, у якому розміщений відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи або право оренди на це приміщення на строк не менше, ніж один рік;
- закріплена необхідність наявності РРО в касі фінансової установи, її відокремлених підрозділах та пунктах обміну валюти, у яких проводиться обмін валют;
- розміщення інформації про встановлені курси обміну валют у мережі Інтернет;
- уведено нову форму звітності для фінансових установ – звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей;
- наявність охорони; відповідного сховища; установлення системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касиріввідгороджувальними конструкціями.
 
Також відтепер розширено перелік інформації, яка має розміщуватися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме це:
 
• наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій,
• інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів,
• копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
 
Постанови № 962 та № 990 набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування. Разом із тим установлено перехідний період до 01 липня 2016 року щодо нових вимог до власного капіталу та захищеності приміщень для НФУ, які одержали генеральні ліцензії до вступу в силу нових постанов.
 
Постанова № 983 набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім вимоги щодо наявності РРО в касах фінансових установ, їх відокремлених підрозділах та пунктах обміну валюти, яка набирає чинності через шість місяців із дня затвердження Державною фіскальною службою України Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, а також вимоги, яка набирає чинності з 01 липня 2016 року щодо наявності у фінансової установи документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому розміщений відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж 1 рік.
 
Джерело: Національний банк України