Головний зміст

46139Офіційна позиція Верховного Суду України і особисто Ярослава Романюка полягає в тому, що Україні варто перейти до триланкової судовій системі: місцеві, апеляційні суди і Верховний Суд на чолі як єдиний касаційний суд. Замість громіздкої і заплутаної чотириланкової системи, що існує зараз. Про це Голова ВСУ розповів у своєму інтерв’ю.
 
 
 
 
 
 
«Також слід відмовитися від спеціалізації судів, а замість цього в кожному окремо взятому суді ввести внутрішню спеціалізацію суддів, деякі з яких якраз і будуть розглядати справи, специфічні за характером правовідносин, складні, потребують наявності у судді спеціальної підготовки і глибоких знань у вузькій сфері. Якщо говорити про господарські справи, то це спори, пов'язані, наприклад, з банкрутством, інтелектуальною власністю»- наголосив Голова ВСУ.
 
Ярослав Романюк зазначив, що за час незалежності України система законодавства настільки змінилася, що господарські справи як такі більшою мірою втратили свою специфічність. У суперечках за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, укладеними за участю фізичних або юридичних осіб, як правило, немає особливої різниці. Застосовуються ті самі норми матеріального права - Цивільний кодекс і Закон «Про іпотеку». Такі справи цілком зможе розглядати суддя у звичайному райсуді за наявності у нього відповідної кваліфікації. Також Голова ВСУ висловив сподівання, що внутрішня спеціалізація судів значно спростить доступ громадян до правосуддя. З усіх розглянутих господарськими судами протягом року справ половина якраз і є такими справами, які являють собою не що інше, як спори у сфері договірних відносин, а в компетенції господарських судів вони знаходяться лише тому, що стороною конфлікту в них є не фізична, а юридична особа або суб'єкт підприємницької діяльності.
 
- Що буде з суддями господарських судів?
 
- Це питання обговорювалося на засіданнях профільної робочої групи з питань правосуддя Конституційної комісії. Я запропонував, щоб судді вищих спеціалізованих судів, в т. ч. Вищого господарського суду, стали суддями Верховного Суду України чи будь-якого іншого на їх вибір. Це питання цілком можна вирішити. Ніхто не пропонує їх звільнити. Так само можна вчинити з суддями місцевих та апеляційних господарських судів - якщо вони професіонали своєї справи, вони будуть продовжувати якісно та ефективно розглядати справи і далі. Яка різниця, як саме називатиметься їх посаду: суддя господарського суду чи загального? Така зміна назви суду, де суддя працює, на його роботу абсолютно не впливає.
 
Крім того, зовсім не обов'язково, щоб у кожному районному суді були фахівці-господарники вузького профілю. Як ми бачимо, специфічних господарських спорів (банкрутство, захист інтелектуальної власності) насправді мало. Можна передбачити, що відповідні справи підсудні не всім, а тільки одному місцевому суду в межах області, і саме цей суд потрібно буде забезпечити суддівськими кадрами з вузькою, спеціальною підготовкою. На рівні апеляційних судів можна створити спеціалізовані колегії, а в касаційному суді - палату.
 
- Як виглядатиме судова система без господарських судів і взагалі без спеціалізованих судів?
 
- Судова система стане максимально наближеною до людини і зрозумілою для неї: місцевий суд, який є в кожному районі, апеляційний суд у кожній області і касаційний суд - один на всю країну, Верховний Суд України. Якщо у людини виникла суперечка, що вимагає судового втручання, він йде до районного суду. Не згоден з рішенням - є одна апеляційна інстанція, а потім - касаційна. Усе. І людині не потрібно ламати голову над визначенням підсудності спору, вирішувати, куди саме йому бігти, кому писати, де шукати справедливості. Що стосується суддів, то передбачається, що вони продовжать розгляд тих же справ, пов'язаних з бізнесом, але будучи вже суддями загальної юрисдикції. У райсудах та апеляційних судах будуть судді, що займаються розглядом конкретних справ за своєю спеціалізацією.
 
Ліквідація спеціалізованих судів дасть економію бюджетних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання приміщень судів, на комунальні послуги, а також за рахунок скорочення кількості (прогнозовано близько третини) працівників апарату судів.
 
Джерело: http://sud.ua/