Головний зміст

podpisaliHаказом Державної судової адміністрації від 16 січня 2016 р. затверджено Інструкцією з підготовки та надсилання, приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішен. Даний наказ набирає чинності з 1 лютого 2016 р.
 
 
 
 
 
Так, у разі надсилання до реєстру електронних копій судових рішень, що виносились суддями, які на момент настання необхідності надсилання відповідної копії рішення до реєстру втратили можливість їх підписання електронним підписом (звільнення, хвороба, відпустка тощо), голова суду визначає суддів (працівників апарату), які будуть наділені правом підписувати своїм електронним цифровим підписом копії судових рішень таких суддів.
 
Перед надсиланням електронної копії судового рішення відповідальний працівник апарату суду повинен перевірити відповідність реєстраційних відомостей (найменування і код суду, форма судового рішення, код справи, дата рішення, сторони) відомостям, зазначеним у рішенні. Дата та час відправки копії судового рішення зберігаються в автоматизованій системі документообігу суду й не підлягає коригуванню.
 
Відомості про набрання законної сили рішення суду вносяться до автоматизованої системи документообігу суду відповідальною особою суду або головуючим суддею та засвідчуються їхнім електронним підписом.