Головний зміст

1426538134Верховна Рада України ухвалила Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо випробування при прийнятті на роботу).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект закону у другому читанні підтримали 229 народних депутатів.
 
Законопроект має на меті встановити додатковий захист для реалізації конституційного права на працю, зокрема, для осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір.
 
Законопроект врегульовує питання щодо:
 
- доповнення переліку осіб, на яких не поширюється норма щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу;
- попередження працівника про те, що трудовий договір з ним буде розірвано у зв’язку з тим, що він не витримав випробування;
- продовження строку випробування на весь період коли працівник був відсутній на роботі, незалежно від причин відсутності;
- віднесення звільнення працівника у зв’язку з незадовільним результатом випробування до підстав звільнення з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП).