Головний зміст

picturepicture 8773594639631 1334830 травня 2016 р. у парламенті було зареєстровано проекту нового Закону "Про судоустрій та статус суддів". Проект вніс Президент України Петро Порошенко. Очікується, що в першому читанні документу буде проголосовано вже 2 червня. У разі ухвалення проекту №4734 "Про судоустрій і статус суддів" втрачає чинність чинний Закону про судоустрій.
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
 
Система
 
Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд. Систему судоустрою складають місцеві, апеляційні суди та Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ, відповідно до цього Закону, в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди. Зокрема, вищими спеціалізованими судами є:
 
1) Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
2) Вищий антикорупційний суд.
 
Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України, до складу якого входять судді у кількості не більше двохсот. У складі Верховного Суду діють:
 
1) Велика Палата Верховного Суду;
2) Касаційний адміністративний суд;
3) Касаційний господарський суд;
4) Касаційний кримінальний суд;
5) Касаційний цивільний суд.
 
Зауважимо, районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.
 
Протягом шести місяців з дня набрання чинності документом утворюється Верховний Суд у порядку та у складі, що визначені цим законом. Верховний Суд створюється на матеріально-технічній базі ВСУ, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду , Вищого адміністративного суду.
 
Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд утворюються та проведення конкурсу на посади суддів у цих судах має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
Судді
 
На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.
 
Повноваження суддів, призначених на посаду строком на п'ять років до набрання чинності новим законом про судоустрій, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв'язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді після підтвердження їх відповідності займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності за результатами кваліфікаційного оцінювання.
 
Розмір посадового окладу судді збираються встановити у наступних розмірах:
 
1) з 1 січня 2017 року:
 
а) для судді місцевого суду – 15 мінімальних заробітних плат;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 25 мінімальних заробітних плат;
в) для судді Верховного Суду – 75 мінімальних заробітних плат;
 
2) з 1 січня 2018 року:
 
а) для судді місцевого суду – 20 мінімальних заробітних плат;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 30 мінімальних заробітних плат;
 
3) з 1 січня 2019 року:
 
а) для судді місцевого суду – 25 мінімальних заробітних плат;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 40 мінімальних заробітних плат;
 
4) з 1 січня 2020 року:
 
а) для судді місцевого суду – 30 мінімальних заробітних плат;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 50 мінімальних заробітних плат.
 
Суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
 
1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв'язку з таким діянням;
 
2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину.
 
Окрім того, проектом передбачається проведення моніторингу способу життя судді, а також подання ним до щорічно 1 лютого декларації доброчесності та декларації родинних зв'язків.
 
Також згідно з проектом передбачено створення Громадської ради доброчесності, яка утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
Джерело: http://zib.com.ua/ua