Головний зміст

01 celuyu tvoya fiskalnaya sluzhbaВже через 3 місяці, тобто вже в жовтні цього року, в Україні можна буде скористатися нормами Закону про фінансову реструктуризацію, який сьогодні опублікували в "Голосі України". Документ вступає в силу через 3 місяці з дня опублікування і втрачає чинність через 3 роки.

 

 

 

 

 

Відповідний Закон (законопроект №3555) "Про фінансової реструктуризації" був підписаний Президентом України від 15 липня 2016 р Зверніть увагу, прийнята редакція документа істотно відрізняється від редакції першого читання.

У цьому Законі під боржником на увазі юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що має заборгованість хоча б перед одним фінансовою установою, яка не є пов'язаною з боржником особою, і ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, в тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств.

Процедура фінансової реструктуризації застосовується до реструктуризації господарської діяльності та активів боржника, в тому числі таких, які перебувають за межами території України, і до будь-якої заборгованості боржника, включаючи заборгованість, що виникла на підставі договорів, регульованих іноземним законодавством.

Боржник має право на участь у процедурі фінансової реструктуризації в разі, якщо він знаходиться в критичному фінансовому стані, а його господарська діяльність може бути визнана перспективною. Діяльність боржника визнається потенційно перспективною, якщо залучені кредитори підписали згоду на реструктуризацію. Перспективність господарської діяльності боржника підтверджується звітом про проведення огляду господарської діяльності.

Боржник не має права подавати заяву про реструктуризацію протягом 18 місяців після початку проведення процедури фінансової реструктуризації по його попередньою заявою або після ініціювання боржником досудової санації відповідно до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Якщо заяву про реструктуризацію подають кілька боржників, які є пов'язаними особами і мають хоча б одного спільного кредитора - фінансова установа, то фінансова реструктуризація таких боржників може проводитися в рамках однієї процедури фінансової реструктуризації за умови, що залучені кредитори - фінансові установи кожного боржника письмово погодили проведення такої процедури простою більшістю голосів.

Законом також передбачено функціонування наглядової ради, є координаційним органом з питань організації та проведення процедури фінансової реструктуризації. До складу Ради входять 9 осіб - по одному представнику від Нацбанку, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мін'юсту, і 5 представників експертного середовища, кандидатури яких проходять обговорення на відкритому засіданні комітету ВР.

До повноважень наглядової ради належить:

1) створення і формування персонального складу секретаріату, здійснення контролю за його діяльністю секретаріату;
Секретаріат створюється наглядова рада і здійснює організаційне, адміністративне забезпечення процедури фінансової реструктуризації.
2) створення та формування персонального складу арбітражного комітету;
3) затвердження та внесення змін до арбітражного регламенту тощо.

Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, фінансовими установами та іншими залученими кредиторами про реструктуризацію фінансових зобов'язань перед такими кредиторами в порядку, передбаченому законом. У разі, якщо у процедурі добровільної фінансової реструктуризації виникає суперечка, залучений кредитор має право звернутися для його вирішення в арбітраж шляхом повідомлення про суперечку.

Джерело: Закон і бізнес