Головний зміст

hgudtutedyjetПри Вищій раді правосуддя створюється комісія з питань вищого корпусу держслужби у системі правосуддя...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При Вищій раді правосуддя створюється комісія з питань вищого корпусу держслужби у системі правосуддя, до складу якої входить: представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби; представник, визначений Президентом України; представник, визначений Кабінетом Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби; керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою); керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою); представник Державної судової адміністрації України; по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні; чотири представники - громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу», ця комісія має такі повноваження: погоджування розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;  проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії  «А» та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;  розгляд пропозицій та надання згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та повідомлення про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби; внесення пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених ст. 34 цього Закону;  здійснення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та внесення суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження; затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.
 
До категорії «А» (вищий корпус державної служби) відносяться посади: державного секретаря Кабінету Міністрів і його заступників; державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду, їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій.
 
Ці зміни призведуть до кінця політичної корупції в України, коли керівники фракцій коаліції вирішували, хто і скільки вигідних посад займатиме від кожної фракції та мова не йшла ні про професіоналізм, ні про управлінському досвіді особи, повинна була займати посаду. 
 
Також, у результаті прийняття нового ЗУ «Про державну службу» з’явилась нова посада – державний секретар.