Головний зміст

44b6bd5d47b59699bb4238f95a7c5beeВерховною Радою України було зареєстровано Законопроект № 5177-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України щодо правосуддя,  відповідно до яких змінилися положення і щодо прокуратури.
 
 
Дані зміни виключають з повноважень прокуратури нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина та деякі інші повноваження. Таке реформування дає можливість прокуратурі зосередити свою діяльність на виконанні основної своєї функції – підтриманні обвинувачення в суді та процесуального керівництва досудовим розслідуванням.  
 
 
Проте, задля реалізації вказаних повноважень, виникла необхідність на законодавчому рівні узгодження норм Основного Закону України та законодавчих актів України з метою уникнення колізій. Запропоновані зміни до законодавства України полягають у такому:
 
 
1) Зміни до Кримінального процесуального кодексу України – оновлення завдання прокурора на організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, обвинувачення, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, зміна визначення з «державного» на «публічне», нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, перейменування посади на «Генеральний прокурор», виключення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування, визначення прокурора як єдиного суб’єкта звернення та представництва від імені органів прокуратури в суді. 
 
 
2) Зміни до Цивільного процесуального кодексу України - визначення випадку за якого прокурор має право звернутись до суду в інтересах держави, зокрема за відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, а також включено конституційну зміну щодо виключного представництва прокурора в суді в справах за його позовами.
 
 
3) Зміни до Господарського процесуального кодексу України – визначення випадку за якого прокурор має право звернутись до господарського суду в інтересах держави, зокрема за відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, а також включено конституційну зміну щодо виключного представництва прокурора в господарському суді в справах за його позовами. 
 
 
4) Зміни до Кодексу адміністративного судочинства України – визначення випадку за якого прокурор має право звернутись до адміністративного суду в інтересах держави, зокрема за відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, а також включено конституційну зміну щодо виключного представництва прокурора в адміністративному суді в справах за його позовами.
 
 
5) Зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України – виключення повноважень Генерального прокурора, а також інших прокурорів  щодо здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (однак до моменту створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій вказана функція прокуратури продовжує діяти). 
 
 
6) Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення - виключаються повноваження на здійснення загального нагляду органами прокуратури в адміністративних справах, уточнюються повноваження прокурора у відповідності до змін, внесених до Конституції України в частині звернення до суду з оскарженням постанови по справі про адміністративне  правопорушення.
 
 
7) Зміни до Закону України «Про прокуратуру» - оновлення завдання прокурора на організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, обвинувачення, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, зміна визначення з «державного» на «публічне», нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, перейменування посади на «Генеральний прокурор», виключення повноважень нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування, регламентація конкурсної процедури обрання Генерального прокурора. 
 
 
8) Зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - відмежування негласних слідчих дій від оперативно-розшукових заходів, виключення тотожності підстав для проведення негласних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а також деталізація переліку оперативно-розшукових заходів. Запропоновані зміни усунуть ризики порушення прав людини у випадках безпідставного використання матеріалів ОРД, які не мають процесуального зв’язку з кримінальними провадженнями. Окрім того, прокуратура як інститут системи правосуддя  має дотримуватись принципу балансу та узгодженості дій зі слідчим суддею. 
 
 
9) Зміни до Закону України «Про Службу безпеки України» - уточнення повноважень Служби безпеки України у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності в частині проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема будуть проводитись розшукові дії.
 
 
10) Зміни до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» - уточнення  повноважень органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України щодо проведення розшукових дій в ході контррозвідувальної діяльності.
 
 
11) Зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - уточнення назви посади Генерального прокурора у відповідності до змін в Конституції України.