Головний зміст

poradi i kratshi praktiki 144 dВерховним Судом України розглянуті три справи за позовами працівників апаратів судів до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України про проведення перерахунку заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

За результатами розгляду Верховним Судом України прийнято постанови в судових справах:

№ 820/4648/15 від 12.07.2016 http://reyestr.court.gov.ua/Review/58986558
№ 820/4653/15 від 13.07.2016 http://reyestr.court.gov.ua/Review/58986554
№ 818/3372/15від 13.07.2016 http://reyestr.court.gov.ua/Review/58986562#

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом норм матеріального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України виходила з наступного.

Оплата праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів України в межах бюджетних асигнувань. Обсяги витрат на оплату праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом (стаття 13 Закону України "Про оплату праці").

З 1 січня 2015 року пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" визначено, що норми і положення, зокрема, частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України, а з 13 березня 2015 року установлено, що норми і положення Закону України"Про судоустрій і статус суддів" застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України.

На час виникнення спірних відносин схема посадових окладів працівників апарату суду була закріплена постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268, зокрема Додатком 47, який залишався незмінним до 9 вересня 2015 року.

На виконання абзацу другого підпункту 1 пункту 13 розділу XIII Закону України "Про прокуратуру" та підпункту 2 пункту 13 Перехідних положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" Кабінет Міністрів України мав привестисвої нормативно-правові акти у відповідність із цими законами у тримісячний строк шляхом внесення змін до закону про державний бюджет та постанови від 09.03.2006 № 268.

Відповідно до частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Ні у 2014, ні у 2015 роках до закону про державний бюджет не вносилися зміни, і фонд оплати праці для працівників судової системи не збільшувався. У Державному бюджеті України у 2014-2015 роках були відсутні кошти для виплати посадових окладів у встановлених законом розмірах.

Ураховуючи наведене, оскільки з 26 жовтня 2014 року по 9 вересня 2015 року Кабінетом Міністрів України зміни до постанови від 09.03.2006 № 268 щодо розмірів окладів працівників апарату суду не внесено, а законами України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та "Про Державний бюджет України на 2015 рік" видатки на реалізацію положень зазначених законів не передбачено, територіальні управління ДСА України як розпорядники бюджетних коштів не мали правових підстав для перерахунку та виплати заробітної плати працівників апарату суду поза межами видатків державного бюджету на оплату праці таких працівників у розмірах інших, ніж встановлено Кабінетом Міністрів України.

Державна судова адміністрація України звертає увагу всіх працівників апаратів судів на те, що вживатиме всіх можливих заходів для захисту прав працівників апаратів судів у частині їх фінансового забезпечення, та працюватиме в напрямку підвищення рівня заробітної плати таких працівників. Середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів до кінця 2016 року буде збережено в розмірі, досягнутому за перше півріччя поточного року.